Европейска седмица на професионалните умения: 16-20 май 2022 г.

Европейската седмица на професионалните умения, отбелязваща най-добрите практики в професионалното образование и обучение (ПОО) – се проведе на 16-20 май 2022 г. Стартирала през 2016 г., инициативата обединява всички заинтересовани страни – организации на ПОО, учители, обучаващи и ученици – заедно, за да покажат предимствата, които ПОО предлага както на младите хора, така и на възрастните. 

Тази година Седмицата на професионалните умения беше фокусирана върху темата ПОО и зеления преход. Тази тема е в съответствие с ангажимента на Европейската комисия да предприеме всички необходими стъпки, за да стане въглеродно неутрална до 2050 г. (известна като Европейска зелена сделка), включително обогатяване на хората с подходящи екологични умения. В рамките на тази седмица в Европа и онлайн бяха проведени повече от 800 събития от местни, регионални, национални организации и други партньори в ПОО. Събитията, организирани от Европейската комисия, включваха водещите награди за отлични постижения в ПОО. Наградите бяха присъдени в няколко категории: Награди за компании и обучаеми; Награди за иноватори в ПОО; Европейско финансиране за високи постижения в ПОО; и награди на европейските агенции. Сред победителите бяха големи компании и малки и средни предприятия, участващи в чиракуване; доставчици на ПОО, изследователи и студенти; и консорциуми от организации, изпълняващи финансирани от ЕС проекти във връзката между професионалното образование и зеления преход.

Можете да намерите повече подробности за събитията, проведени в рамките на Седмицата на професионалните умения, и победителите в VET Excellence Awards на уебсайта на Европейската комисия..

Ако сте активни в областта на ПОО, следете новостите относно Европейската седмица на професионалните умения през 2023 г. Ще имате възможност да регистрирате Вашите събития за ПОО на уебсайта на седмицата и да се възползвате от популяризирането им в целия ЕС.