Устойчиво управление на качеството – насърчаване на перспективни професионални умения на обучаващите се във ВУЗ

Multiracial students watching something on laptop while sitting at table outdoors. Concept of remote and e-learning. Students lifestyle. Focused young indian man, black girl and guy. University campus

Тетра добави към портфолиото си още един Еразъм+ проект в областта на висшето образование!

Проектът „Устойчиво управление на качеството – насърчаване на перспективни професионални умения на обучаващите се във ВУЗ“ (проект PEN-QM) е одобрен за финансиране от Литовската национална агенция. Той ще бъде реализиран от консорциум от шест партньорски организации: Университета за приложни науки във Вилнюс, Литва (координатор на проекта), Университета в Грац, Австрия, Университета в Павия, Италия, PEN Worldwide – Международната мрежа за корпоративни практики в Германия, REEP - Practice Enterprise Network, Франция и Тетра Солюшънс, България. 

PEN-QM е двугодишен проект, стартиращ на 1 декември 2022 г. Той използва концепцията за „Practice Enterprise“ (PE) – виртуална компания, управлявана от стажанти, която работи като реален бизнес. Practice Enterprise симулира бизнес процедури, продукти и услуги на реално предприятие. Всяка виртуална компания участва в бизнес дейности, както на национално, така и на международно ниво, с други компании в мрежата на Practice Enterprise, следвайки стандартни търговски бизнес процедури и рамки.

Основната идея на проекта PEN-QM е да се разработи нов, съвременен уеб-базиран инструмент за одит за мониторинг и оценка на дейностите на практическото предприятие. Минималните изисквания за качество ще бъдат разработени за десет области на управление на бизнеса, включително: 1) Общо управление; 2) Снабдяване; 3) Продажби; 4) Комуникация; 5) Маркетинг; 6) Човешки ресурси; 7) Финанси; 8) ИТ и дигитализация; 9) Корпоративна социална отговорност; и 10) Устойчивост. Студенти ще бъдат включени в оценката на дейностите на Practice Enterprise, което ще им помогне да развият бизнес умения (осигуряване на качеството на бизнес процесите) и трансверсални умения, като аналитично и критично мислене, разсъждения и решаване на проблеми, убеждаване и преговори.

Кои са 10-те най-добри професионални умения, необходими на 21 век?

Според Световния икономически форум (Проучване на бъдещето на работните места 2020), следните десет умения са в списъка с най-добрите 15 бъдещи работни места: Аналитично мислене и иновации; Комплексно решаване на проблеми; Критично мислене и анализ; Креативност, оригиналност и инициативност; Лидерство и социално влияние; Използване, наблюдение и контрол на технологиите; Устойчивост, гъвкавост и справяне със стреса; Разсъждение, решаване на проблеми и идеи; Ориентация към услугите; и Убеждаване и преговори.

Ангажирането в оценката на дейностите на Practice Enterprise ще помогне на студентите да развият тези умения. Те ще участват активно в дейностите по оценяване и ще участват в процеса на учене чрез правене в симулирана бизнес среда.

Защо моделът Practice Enterprise?

Practice Enterprise подготвя обучаемите за евентуалното им навлизане в реалния бизнес свят. Той поставя теорията на практика в симулирана работна среда и често служи като първи работен опит за студентите. Той прави връзка с реалния свят на работа, който може да бъде много по-различен от академичната среда.

Каква е ролята и добавената стойност на Тетра?

Екипът на Тетра ще предостави експертиза в осигуряването на качество, като съвместно ръководи разработването на методология за външна оценка на дейностите на Practice Enterprise. 

В допълнение, ние ще ръководим работния пакет за управление на качеството и оценка на проекта, който включва непрекъснат мониторинг и оценка на дейностите по проекта, резултатите и въздействието върху целевите групи и заинтересованите страни.

Следете нашия уеб сайт и социални мрежи за новини относно дейностите и резултатите по проекта.

Очаквайте още новини за проекта!

Comments are closed.